Tra bài theo ngày 
Tháng Tư 2015
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 <  > 
 Tìm kiếm 
 Quảng cáo 
 

 

 

 

 

 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 
Tin tức » Kế hoạch » Kế hoạch chuyên môn 26.04.2015 13:09
Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường
03.10.2011 15:12

Năm học 2011-2012

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2011-2012

      Căn cứ thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên,

      Căn cứ văn bản số 2669/SGDĐT- GDTrH ngày 14/09/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo  Sóc Trăng về việc “ Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông”.

      Trường THPT An Thạnh 3 đề ra kế hoạch thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” đến Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên đăng kí dự thi giáo viên giỏi một số nội dung cụ thể sau:

I.Mục đích, yêu cầu:

     1. Mục đích Hội thi:

  a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông, giáo viên dạy giỏi Chương trình giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên và cán  bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên;

b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;

c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

    2. Yêu cầu của Hội thi :

  a) Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên;

b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II.Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường:   

  1. Đối tượng và điều kiện:

   -Đối tượng: là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

   -Điều kiện:

   +Phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được nhà trường công nhận và xếp loại;

   +Đạt chuẩn trình độ trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên;

   +Có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận;

  +Được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng.

2.Hồ sơ cá nhân:

  - 01 sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

  - Viết 02 giáo án, trong đó có 1 tiết tự chọn và 1 tiết bốc thăm.

3.Nội dung thi:

  - Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi;

  -Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài kiểm tra năng lực).

  Trong năm học 2011-2012, trước mắt nội bài kiểm tra năng lực hiểu biết của giáo viên tập trung vào các tài liệu sau:

   + Luật giáo dục;

   + Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo );

   + Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT ( ban hành kèm theo thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo );

   + Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học và trung học phổ thông ( ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGDĐT nagỳ 05/10/2006 và Quyết định số: 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ).

 - Thi thực hành giảng dạy 2 tiết: 1 tiết tự chọn và 1 tiết bố thăm.

4. Hình thức tổ chức:

   - Nộp báo cáo SKKN hoặc kết quả nghiên cứu KHSP ứng dụng về Ban Giám khảo hội thi theo qui định.

   - Bài kiểm tra năng lực là bài thi viết theo các nội dung đã nêu ở phần 3.

   - Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học đấu tiên được giảng cho học sinh tại lớp đó. Giáo giên được thông báo và có thơì gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

5.Thời gian tổ chức:

     Bắt đầu từ ngày 01/10/2011 và hoàn thành trước ngày 08/11/2011

6.Công nhận GV giỏi :

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

  a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên ( tính theo thang điểm 10 );

  b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên ( tính theo thang điểm 10 );

  c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

7.Biện pháp thực hiện:

   - Tổ trưởng nộp danh sách (có mẫu kèm theo ) và SKKN hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của GV thi giỏi cấp trường cho thư ký trường chậm nhất ngày 08/10/2011.

  - Thi kiểm tra năng lực vào lúc 7giờ 30’ vào ngày 16/10/2011.

  - Thi thực hành giảng dạy từ ngày 24/10/2011-05/11/2011.

  - Trường sẽ thành lập các ban để ra đề, chấm các nội dung thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011-2012 đề nghị các tổ, giáo viên thực hiện đúng tinh thần nội dung trên để kịp thời gian qui định. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì còn vướng mắc gặp trực tiếp Ban giám hiệu trường để được giải thích thêm.

                                                                   HIỆU TRƯỞNG

(Tải về)Lâm Văn CamGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Thông báo mới 
 Tin mới nhất 
 Văn bản mới 
Danh sách đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh
Mã văn bản: 0024
Ban hành ngày: 03.06.2013
Các biểu mẫu đề nghị khen thưởng năm học 2012 - 2013
Mã văn bản: 0023
Ban hành ngày: 03.06.2013
Các văn bản phục vụ thi Giáo viên giỏi các cấp
Mã văn bản: 0022
Ban hành ngày: 03.10.2012
Kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013
Mã văn bản: 0021
Cơ quan ban hành: Sở giáo dục
Ban hành ngày: 27.08.2012
Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2012 - 2013
Mã văn bản: 0020
Cơ quan ban hành: Sở giáo dục
Ban hành ngày: 27.08.2012
Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2012
Mã văn bản: 0019
Cơ quan ban hành: Bộ giáo dục
Ban hành ngày: 05.03.2012
Thông tư hướng dẫn phụ cấp thâm niên
Mã văn bản: 0018
Ban hành ngày: 19.03.2012
Xem tất cả        
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Nhân dân miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam.
Bác Hồ
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site
©2010 - Bản quyền thuộc về ..:: Trường THPT An Thanh 3 ::... Website được xây dựng với sự hỗ trợ của Cty H.K Vietnam Ltd..

Thời gian mở trang: 0.435 giây. Số lần truy cập CSDL: 22
468