Liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban biên tập Website Tỉnh Đoàn
Tầng 08-Tháp B, Tòa nhà Trung tâm Chính trị – Hành chính tỉnh ABC
Điện thoại: (0650) 343330 | Fax: (0650) 3833743 | E-mail: tuoitreabc.vn@gmail.com; ttbd.vn@gmail.com